Sola Arena

Arrangement & kurs

Sola Arena er under oppføring!

Norges første innendørsvelodrom bygges ved Sola Videregående Skole.  Er du i regionen kan du se bygget reise seg langs Solasplitten, mellom de to tunnelene.

Sola Arena vil bli et kraftsentrum for sykling, og inneholder i tillegg til velodrom også flerbrukshall og turnanlegg.

Byggearbeidene er planlagt å være ferdig tidlig 2021.

Fakta om Sola Arena

• Sola Arena blir en UCI kategori 2-bane, 250 meters lengde

• Byggestart i mai 2018 – Åpning forventet i januar 2020

• Grunnflate er ca 8300 kvm

• Bruksareal er mer enn 16000 kvm, fordelt på 3 etasjer

• Inneholder velodrom, flerbruksbane og areal for apparatturn

• Stor lagerkapasitet for sykler og utstyr

• Kontorareal og rom for klubber og sykkelrelatert virksomhet

• Anlegget koster 215 mill. – hvor 91 mill. er statlige midler

• Eierkommunene Sola, Sandnes, Stavanger og Randaberg bygger og drifter Sola Arena