Fakturaadresser

Arrangement & kurs

Vår Energi Arena Sørmarka

Adresse:

Sørmarkveien 20, 4019 Stavanger.

Tlf.  469 11 805/e-post: sormarka@folkehallene.no

 

Fakturaadresse:

EHF til org. nr. 926 142 380

Folkehallene IKS v/Stavanger kommune fakturamottak
Postboks 8001
4068 Stavanger

 

Krav til merking av faktura:

Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven og merverdiavgiftsloven.

 

Faktura må merkes med følgende:

 • Bestillerens navn
 • Hvilken hall varen/tjenesten er levert til
 • Leveringsadresse

 

Organisasjonsnummer: 991 422 560

Vår Energi Arena Sandneshallen

Adresse:

Asheimveien 45, 4318 Sandnes

Tlf. 919 12 765/e-post sandnes@folkehallene.no

 

Fakturaadresse:

EHF til org. nr. 926 142 380

Folkehallene IKS v/Stavanger kommune fakturamottak
Postboks 8001
4068 Stavanger

 

Krav til merking av faktura:

Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven og merverdiavgiftsloven.

 

Faktura må merkes med følgende:

 • Bestillerens navn
 • Hvilken hall varen/tjenesten er levert til
 • Leveringsadresse

 

Organisasjonsnummer: 995 943 522

 

Vår Energi Arena Randaberg

Adresse:

Torvmyrveien 24, 4070 Randaberg

Tlf. 976 31 668/e-post: randaberg@folkehallene.no

 

Fakturaadresse:

EHF til org. nr. 926 142 380

Folkehallene IKS v/Stavanger kommune fakturamottak
Postboks 8001
4068 Stavanger

 

Krav til merking av faktura:

Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven og merverdiavgiftsloven.

 

Faktura må merkes med følgende:

 • Bestillerens navn
 • Hvilken hall varen/tjenesten er levert til
 • Leveringsadresse

 

Organisasjonsnummer: 995 943 522

 

Vår Energi Arena Forus

Adresse:

Moseidsletta 41, 4052 Røyneberg

Tlf. 906 87 667/e-post: forus@folkehallene.no

 

Fakturaadresse:

EHF til org. nr. 926 142 380

Folkehallene IKS v/Stavanger kommune fakturamottak
Postboks 8001
4068 Stavanger

 

Krav til merking av faktura:

Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven og merverdiavgiftsloven.

 

Faktura må merkes med følgende:

 • Bestillerens navn
 • Hvilken hall varen/tjenesten er levert til
 • Leveringsadresse

 

Organisasjonsnummer:  913 149 440

Vår Energi Arena Sola

Adresse:

Åsnutveien 44B, 4055 Sola

Tlf.  952 03 133/e-post: sola@folkehallene.no

 

Fakturaadresse:

EHF til org. nr. 926 142 380

Folkehallene IKS v/Stavanger kommune fakturamottak
Postboks 8001
4068 Stavanger

 

Krav til merking av faktura:

Alle fakturaer må inneholde opplysninger i tråd med bokføringsloven og merverdiavgiftsloven.

 

Faktura må merkes med følgende:

 • Bestillerens navn
 • Hvilken hall varen/tjenesten er levert til
 • Leveringsadresse