Om oss

Arrangement & kurs

Folkehallene - et interkommunalt samarbeid

Folkehallene eies av kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg.

Tilsammen utgjør Sørmarka Arena, Randaberg Arena og Sandneshallen ca 30 000 m2 aktivitetsflate til glede for regionens innbyggere.

Folkehallene driver også Forus Sportssenter. En sykkelvelodrom, Sola Arena, er under bygging , og blir det nyeste tilskuddet til Folkehallene.

"Den sprekeste regionen i landet"

Det overordnede målet er å «bygge den sprekeste regionen i landet» ved å styrke idrettens funksjon og plass, spesielt blant aldersgruppen 6-19 år. Driften er innrettet for å stimulere til lek, mosjon og fysisk aktivitet.

Folkehallene hadde et totalbesøk på rundt 500 000 personer i 2017.